Pareigybės aprašymas:

Reikalavimai:

 1. 1. turinti aukštąjį universitetą arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių ar menų mokslų studijų sričių išsilavinimą;
 2. 2. Turi ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį kultūros srityje ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį vadybos ir personalo valdymo srityse;
 3. 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros centrų veiklą, bei sugebėti pritaikyti praktikoje;
 4. 4. Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą;
 5. 5. Mokėti rengti, vykdyti kultūrinius, meninius veiklos projektus ir vadovauti jiems rengiant;
 6. 6. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus, formuoti ir tvarkyti centro duomenų bazę, sudaryti nustatytas ataskaitas, suvokti centro personalo politiką ir strategiją bei personalo vertinimo sistemas ir metodus, formuoti, tvarkyti ir saugoti dokumentus, susijusius su personalu ir jo judėjimu bei centro veikla, organizuoti buvimo darbe apskaitą;
 7. 7. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų);
 8. 8. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
 9. 9. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programine paketu;
 10. 10. Būti atsakingam, kūrybiškam, iniciatyviam ir pareigingam.

Funkcijos:

 1. 1. Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus ir Kultūros centro direktoriaus įsakymų vykdymą, direktoriaus pavaduotojo kompetenciją ribose kontroliuoti šių teisės aktų vykdymą.
 2. 2. Užtikrinti viešųjų pirkimų proceso organizavimą ir vykdymą (rengti planą, paskelbti pirkimus, atlikti pirkimų organizatoriaus funkcijas, rengti dokumentus, pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaitas.
 3. 3. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos reikalavimų įgyvendinimą.
 4. 4. Koordinuoti ir kontroliuoti Kultūros centro darbuotojų darbą, užtikrinti savalaikį ir kokybišką užduočių vykdymą bei jų įgyvendinimą, rūpintis darbuotojų darbo poreikiais.
 5. 5. Analizuoti Kultūros centro veiklą, teikti direktoriui išvadas ir siūlymus kultūrinės veiklos gerinimo ir veiklos krypčių planavimo klausimais.
 6. 6. Parengti ir teikti informaciją apie Kultūros centro veiklą Kultūros centro internetinėje svetainėje, viešojoje erdvėje ir spaudoje. Administruoti Kultūros centro internetinę svetainę.
 7. 7. Koordinuoti kultūrinės veiklos projektų rengimą ir jų vykdymą.
 8. 8. Aktyviai dalyvauti Kultūros centro organizuojamų renginių, vykdomų projektų pasiruošime ir jų įgyvendinime.
 9. 9. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir kitomis Kultūros centro veiklą kuruojančiomis institucijomis, fondais, kultūrinėmis įstaigomis.
 10. 10. Savarankiškai atlikti pavestą darbą, nepažeisti direktoriaus nurodymų, vengti bet kokio neigiamo poveikio Kultūros centro reputacijai ir su jomis suteikiamomis paslaugomis.
 11. 11. Pavaduoti direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu.
 12. 12. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkamuose atliekamos veiklos pobūdį.
 13. 13. Spręsti klausimus, susijusius su Kultūros centro veikla, remdamasis Kultūros centro nuostatais ir savo pareiginiais nuostatais.
 14. 14. Vykdyti kitus direktoriaus pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos respublikos teisės aktams.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis, kurio metu patikrinamas pretendento teorinis ir praktinis pasirengimas eiti įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigas, vykdyti nustatytas funkcijas.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
2. asmens tapatybę ir pilietybę arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
4. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. darbo patirtį įrodančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
7. asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktose dokumentuose nesuderinami su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais.


Dokumentai priimami adresu

Rūdiškių kultūros centras, Statybininkų g. 23 Rūdiškėse, Trakų raj. nuo 2018 m. spalio 23 d. iki lapkričio 6 d. 17 val. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.)

El. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; arba VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (VATIS) SAVITARNOJE.

Kontaktiniai duomenys išsami informacija:

Marija Jankovskaja, 

direktorius Rūdiškių kultūros centre

 el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;

tel. (8-671) 04682